lördag 12 september 2015

Pris vare Gud som låter1. Pris vare Gud som låter 
oss glada vakna opp 
och över jorden åter 
en dag av nåd gå opp, 
en dag som skall försvinna 
lik den i går förgick; 
o må vi då besinna 
dess dyra ögonblick! 

2. O, må vi noga märka 
vad Gud av oss begär 
och med all trohet verka 
så länge dagen är, 
att icke syndens minne 
vårt hjärta förebrår 
när aftonen är inne 
och vi ej mer förmår. 

3. Att gärna åt sin nästa 
råd, hjälp och glädje ge, 
ej blott på eget bästa, 
men ock på andras se, 
ej blott Guds vilja veta, 
men vandra i hans bud, 
det är att kristen heta, 
det är att tjäna Gud. 

4. Och salig är och bliver, 
när Herren komma skall, 
den tjänaren som giver 
så akt uppå sitt kall. 
Han dela skall den fröjden 
som intet öga sett, 
men Herren Gud i höjden 
åt sina barn berett. 

5. Vår kraft, o Gud, föröka, 
att vi med trofasthet 
må först ditt rike söka 
och din rättfärdighet. 
Då vill du nådigt skänka 
allt övrigt åt envar. 
O, må vi det betänka 
i dag och alla dar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar