fredag 11 september 2015

I Guds namn öppnar jagAlt. koral:


1. I Guds namn öppnar jag 
förnöjd vart ögonlock! 
Min kropp har vilat ut, 
ja, mina sinnen ock.
Dock är det ovisst än, 
om kvällen jag får se;
jag lagt det i Guds hand: 
Min Faders vilja ske! 

2. Dej, Fader, prisar jag, 
av hela hjärtats grund, 
för din beredda nåd, 
som är oändligt rund. 
Du har ju denna natt 
så faderligt mej täckt, 
att ingen nöd och sorg 
mig i min ro förskräckt. 

3. Du har ju satans makt 
så nådigt från mej vänt, 
att mörkrets förste ej 
ett hår på mej har bränt. 
Ledsaga nu i dag 
på rättan väg min fot, 
och låt din ängels hand 
vid fall mej ta emot. 

4. Regera du mitt sinn´ 
och böj det helt till dej, 
att ont begär idag 
till synd ej leder mej. 
Ja, giv, att jag mitt kall 
med glädje driver så,
att också flit och svett 
av dej välsignas må.

5. För allt, då dagen nu 
sej ut på fälten sökt,
jag lovar dej med sång 
som stiger himmelshögt.
Ta du min omsorgs last 
upp på din fadersrygg,
och lätta korsets tyngd, 
så ska jag leva trygg.

6. Och om nu detta är 
min sista levnadsdag,
o, låt min utgång ske 
allt efter ditt behag,
så att jag väl beredd 
i tron må fast bestå
och sist förklarad får 
in i din glädje gå. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar