söndag 6 juni 2021

Skymning rår över skogar och vatten

 


1. Skymning rår över skogar och vatten,
snart har dagen nått sitt slut.
Inom kort härskar mörkret och natten
och vår lägereld dör ut.
Låt oss värmas ännu av dess lågor,
låt vår sång gå fram som havets vågor.
Skymning rår över skogar och vatten,
snart har dagen nått sitt slut.

2. Uti världen är sorgerna många.
Mera glädje, Gud, oss giv!
Mellan hjärtan är vägarna långa.
Skänk gemenskap med vårt liv!
Låt oss fatta fast varandras händer,
låt oss bygga broar mellan länder!
Uti världen är sorgerna många.
Mera glädje, Gud, oss giv!

3. Herre, visa den väg vi ska vandra,
giv oss kraft och villigt sinn´.
Lär oss leva för dej och för andra,
skriv din lag i hjärtat in! 
Lär oss kämpa ärligt för ditt rike,
och i varje mänska se vår like!
Herre, visa den väg vi ska vandra,
giv oss kraft och villigt sinn´!