måndag 17 september 2018

När dagen ljuset sänder

1. När dagen ljuset sänder
till landet där vi bor,
vi lyfter våra händer
mot dej, vår Konung stor.

2. Hjälp oss idag att vandra
med sanningsbältet spänt,
hjälp oss att glädja andra
med hjärtat mot dej vänt!